HW-CT

โกดังสำเร็จรูป HW-C เป็นรูปแบบที่หมาะสำหรับ

  • โกดังขนาดความกว้างไม่เกิน 30 ม.(ยาวไม่จำกัด)
  • ความสูงของตัวอาคาร 4-8 ม.
  • ไม่สามารถทำโครงสร้างชั้นสองได้
  • ไม่สามารติดตั้งเครนได้
  • เป็นอาคารแบบประหยัด โดยเพิ่มความแข็งแรงด้วยเสาถัก
  • โครงสร้างหลังคาCold Form Truss 

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก