หมวดหมู่: ทั่วไป

การติดตั้งแบบใช้โบลท์ตัวเจ( J Bolt ) ฝังเกลียวรูปตัวเจ(J) ในแบบหล่อตอม่อ โดยต้องตรจสอบทิศทางของเสารูปแบบต่างๆให้ถูกต้องเสียก่อนหลังจาก เทและบ่มคอนรีตเสร็จแล้วจึงนำเหล็กแผ่นเจาะรูมาติด ตั้งปรับระดับโดยวิธีขันน๊อตที่รองใต้แผ่นใส่แหวนด้านบนและขันน๊อตให้แน่น แล้วจึงเทคอนกรีตพิเศษ(Non Shrink)เข้าไปในช่องว่างใต้แผ่นเหล็ก  

อ่านเพิ่มเติม

PEB (Pre Engineering Build) เป็นโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป เป็นระบบการก่อสร้างอาคาร โดยใช้โครงสร้างแบบน็อคดาวน์ โดยจะผลิตชิ้นส่วนจากโรงงานโดยที่โครงสร้างทุกชิ้นส่วน จะถูกออกแบบอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ชิ้นส่วนโครงสร้างจะถูกนำมาประกอบที่หน้างาน ด้วยระบบ Bolt System การก่อสร้างโดยใช้ระบบ PEB จึงมีข้อดีหลายประการ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบที่เป็นไป ตามพฤติกรรมของแรงที่เกิดขึ้นจริง ทุกชิ้นส่วนผลิตจากโรงงาน โดยออกแบบการยึดต่อด้วย สลักเกลียวหรือน๊อต ทำให้ประหยัดเวลาก่อสร้าง ได้ประมาณ30% ควบคุมงบประมาณ ไม่บานปลาย และสามรถถอดชิ้นส่วนย้ายประกอบซ้ำได้…

อ่านเพิ่มเติม

  1. ติดตั้งรวดเร็ว มีการวางแผนล่วงหน้า และติดตั้งด้วยนวัตกรรมใหม่ระบบน๊คดาวน์ 2. ควบคุมงบประมาณไม่บานปลาย สามารถปรับรูปแบบได้ตามความต้องการการใช้งาน 3. ได้คุณภาพและมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม มีทีมงานและระบบคำนวนโครงสร้างตามหลักวิศวกรรม 4. นวัตกรรมใหม่เคลื่อนย้ายและติดตั้งซ้ำได้ นวัตกรรมใหม่ระบบน็อคดาวน์ ด้วย BOLT 5. ปรับปรุงให้เหมาะกับงานก่อสร้างทั่ไปได้ โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปสามารถประยุกต์ใช้กับงานท่อ ฉาบปูน ผนังสำเร็จรูป EPS(ISO WALL)ได้  6. ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ…

อ่านเพิ่มเติม